Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 11 ม.ค. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11
มกราคม2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
3
เหตุการณ์
ด้านลบ
1
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  1
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  2
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ยึดคราดหอย และเรือยนต์ทำประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ทางทะเล อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 • 2
  • พบซากพะยูนลอยน้ำบริเวณอ่าวท่ามะพร้าว (อ่าวท่าเลน) ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่
 • 3
  • จัดการคราบน้ำมันโดยใช้ผ้าดิบลากในน้ำ บริเวณอ่าวทองหลาง อ.เกาะกูด จ.ตราด
 • 4
  • พบฟิล์มน้ำมันลอยบนผิวน้ำบริเวณเรือจม พื้นที่ปากแม่น้ำบางตะบูน จ.เพชรบุรี
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์