Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14
มกราคม2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  3
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • เต่ามะเฟืองฟักไข่ 64 ตัว ตายแรกคลอด 1 ตัว ไข่ไม่พัฒนา 37 ฟอง พื้นที่หาดบางขวัญ จ.พังงา
 • 2
  • พบแมงกะพรุนกล่อง 245 ตัว บริเวณชายหาดอ่าวขาว เกาะหมาก จ.ตราด
 • 3
  • ย้ายปะการังที่เป็นโรคออกจากแนวปะการัง บริเวณอ่าวโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
 • 4
  • แนวปะการังส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ดี บริเวณเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์