Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 25 ม.ค. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
25
มกราคม2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  3
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบเต่าตนุติดอวนปู บริเวณเกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
 • 2
  • เต่ามะเฟืองรังที่ 2 ฟักไข่ 56 ตัว อนุบาลต่อ 25 ตัว พักฟื้นใน ICU Box 5 ตัว ไข่ไม่พัฒนา 28 ฟอง ตายแรกคลอด 4 ตัว
 • 3
  • พบโลมาหลังโหนก มีบาดแผลถลอกบริเวณครีบหลัง 1 ตัว พื้นที่เกาะสาหร่าย จ.สตูล
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์