Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 2 ก.พ. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2
กุมภาพันธ์2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  1
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  -
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  1
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • 2
  • ไม่พบน้ำมันหรือของเสียรั่วไหล จากสถานการณ์เรือล่มบริเวณอ่าวพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์