Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 11 ก.พ. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11
กุมภาพันธ์2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  -
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  2
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  1
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านทุ่งประดู่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 2
  • พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดบางดี ม.7 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
 • 3
  • พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณปากน้ำท่ากระจาย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์