Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 21 ก.พ. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
21
กุมภาพันธ์2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
1
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองรังที่5 ลงทะเล 87 ตัว ตายแรกคลอด 23 ตัว ไข่ไม่มีน้ำเชื้อ 16 ฟอง รวมไข่ทั้งหมด 126 ฟอง
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์