Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 21 เม.ย. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
21
เมษายน2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
3
เหตุการณ์
ด้านลบ
1
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  2
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  1
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  1
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบการสะสมของตะกอนทราย บริเวณหาดแหลมเสด็จ และหาดเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 • 2
  • พบเต่าตนุพลัดหลงเข้ามาในแม่น้ำท่าจีน ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • 3
  • พบเต่าตนุเกยตื้น บริเวณหาดแหลมเส็ด หมู่ที่ 2 ต. มะเร็ต อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี
 • 4
  • ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ณ พื้นที่ป่าชายเลน บ้านเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์