Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 22 เม.ย. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
22
เมษายน2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
3
เหตุการณ์
ด้านลบ
1
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  1
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  1
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  1
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ไม่พบการเกิดปะการังฟอกขาว ในพื้นที่เกาะเล่าปี่และกองหินเล่าปี่ จ.ปัตตานี
 • 2
  • พบซากโลมาหัวบาตรหลังเรียบเกยตื้น บริเวณชายหาดพื้นที่ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 3
  • พบตะกอนทรายปิดปากร่องน้ำ หน้าโครงสร้างเขื่อนหินทิ้ง บริเวณพื้นที่ปากคลองโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
 • 4
  • พบรอยคราบน้ำมัน บริเวณท่าเทียบเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสักถึงชายหาดนางกำ จ.สุราษฎร์ธานี
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์