Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 27 เม.ย. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
27
เมษายน2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  2
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  1
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบปะการังเริ่มมีสีซีดจางร้อยละ 10 ของปะการังมีชีวิต พื้นที่เกาะกาและเกาะศรีบอยา จ.กระบี่
 • 2
  • ยึดลอบพับได้ 70 ชุด บริเวณ หมู่ที่ 8 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
 • 3
  • พบเต่าตนุเกยตื้น บริเวณหน้าหาดบานาน่า เกาะเฮ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 • 4
  • พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณพื้นที่ชายหาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์