Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 5 ธ.ค. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5
ธันวาคม2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  2
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  2
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • รายงานสถานการณ์วาฬเบลนวิลล์เกยตื้นมีชีวิต บริเวณหาดสะกอม ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
 • 2
  • ชันสูตรซากพะยูนเกยตื้น บริเวณสะพานหลีกภัย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
 • 3
  • ร่วมโครงการรวมพลังอาสาสมัครกาชาด รักษ์เรา รักษ์โลก ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ จ.สมุทรปราการ
 • 4
  • ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และจัดเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ขยะรวม 534 กก.
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์