Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 24 เม.ย. 2567
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
24
เมษายน2567
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  2
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบซากโลมาอิรวดีเกยตื้น บริเวณโขดหินบ้านยายม่อม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
 • 2
  • จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการังเทียม พื้นที่เขาหน้ายักษ์ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
 • 3
  • จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม 15 ตัว ณ บริเวณหาดบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์