สภาพอากาศและคลื่นในทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ย้อนหลัง
***ข้อมูลพยากรณ์อากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา