สภาพอากาศและคลื่นในทะเล อ่าวไทยตอนบน ย้อนหลัง
***ข้อมูลพยากรณ์อากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา