สภาพอากาศและคลื่นในทะเล อ่าวไทยตอนกลาง ย้อนหลัง
***ข้อมูลพยากรณ์อากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา