สภาพอากาศและคลื่นในทะเล อ่าวไทยตอนล่าง ย้อนหลัง
***ข้อมูลพยากรณ์อากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา