สภาพอากาศและคลื่นในทะเล อันดามันตอนบน ย้อนหลัง
***ข้อมูลพยากรณ์อากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา