สภาพอากาศและคลื่นในทะเล อันดามันตอนล่าง ย้อนหลัง
***ข้อมูลพยากรณ์อากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา