สภาพอากาศและคลื่นในทะเล อันดามันตอนล่าง วันที่ 29 มิถุนายน 2565
รายละเอียด
 • สภาพอากาศโดยทั่วไป
  มีเมฆมาก
 • ทิศทางลม
  ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • อุณหภูมิต่ำสุด
  24 องศาเซลเซียส
 • ความเร็ว
  11 กม./ชม.
 • อุณหภูมิสูงสุด
  31 องศาเซลเซียส
 • ความสูงคลื่น
  คลื่นปานกลาง
 • ปริมาณฝน
  40 %