สภาพอากาศและคลื่นในทะเล อ่าวไทยตอนบน วันที่ 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียด
 • สภาพอากาศโดยทั่วไป
  ท้องฟ้าแจ่มใส
 • ทิศทางลม
  ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • อุณหภูมิต่ำสุด
  26 องศาเซลเซียส
 • ความเร็ว
  5 กม./ชม.
 • อุณหภูมิสูงสุด
  33 องศาเซลเซียส
 • ความสูงคลื่น
  คลื่นปานกลาง
 • ปริมาณฝน
  60 %