สภาพอากาศและคลื่นในทะเล อันดามันตอนล่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
 • สภาพอากาศโดยทั่วไป
  เมฆเป็นส่วนมาก
 • ทิศทางลม
  ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • อุณหภูมิต่ำสุด
  23 องศาเซลเซียส
 • ความเร็ว
  11 กม./ชม.
 • อุณหภูมิสูงสุด
  31 องศาเซลเซียส
 • ความสูงคลื่น
  คลื่นปานกลาง
 • ปริมาณฝน
  60 %