สภาพอากาศและคลื่นในทะเล อ่าวไทยตอนล่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
 • สภาพอากาศโดยทั่วไป
  ท้องฟ้าแจ่มใส
 • ทิศทางลม
  ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • อุณหภูมิต่ำสุด
  25 องศาเซลเซียส
 • ความเร็ว
  9 กม./ชม.
 • อุณหภูมิสูงสุด
  31 องศาเซลเซียส
 • ความสูงคลื่น
  คลื่นปานกลาง
 • ปริมาณฝน
  40 %